O TEATRZE

PRACOWNICY

 

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny:

Zbigniew Prażmowski

 

 

Specjalista ds. obsługi i marketingu:

Irena Gardzielewska

 Irena Gardzielewska

 

Kierownik literacki:

 Marlena Jasińska-Denst

  Marlena Jasińska-Denst

 

Biuro Promocji i Organizacji Widowni:

Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz, Ewa Jama-Domagała

 Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz    Ewa Jama-Domagała

 

Administracja:

Ewa Pytlewska, Grażyna Smereka

Ewa Pytlewska   Grażyna Smereka

 

Księgowość:

Urszula Ciesielska, Małgorzata Rek

 Urszula Ciesielska  Małgorzata Rek

 

Zespół artystyczny w sezonie 2016/2017:

Anna Jezierska, Jakub Grzybek, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Bożena Oleszkiewicz, Aleksandra Paprocka-Paszczyk, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska, Patrycja Rojecka

 

Z Teatrem współpracują:

Natalia Wieciech, Jerzy Gronowski

 

Zespół techniczny:

 

Garderobiana:

Halina Przybyłek

 

 Halina Przybyłek

Elektroakustycy:

Janusz Łobos, Rafał Szarzała, Mariusz Szymczak   

  Janusz Łobos  Rafał Szarzała Mariusz Szymczak

Maszyniści:

Ryszard Kowal, Edward Studziński

 Ryszard Kowal   Edward Studziński

Pracownie artystyczne pod kierownictwem Urszuli Maciejewskiej:

 

 Urszula Maciejewska

Jadwiga Biskowska, Beata Denga, 

 Jadwiga Biskowska  Beata Denga

 

Małgorzata Ożóg, Ireneusz Marciniak

Małgorzata Ożóg  Ireneusz Marciniak

 

Kierowca:

Zygmunt Jagielski

Zygmunt Jagielski

 

Służby asystencyjne:  Ryszard Górecki