OFERTA

PROJEKTY AKTUALNE

 PROJEKTY ZAKOŃCZONE

 

PROJEKTY 2017

  • Projekt Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 160 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 98 100 zł
  • Projekt PODWÓRKA KULTURY… czyli teatr po sąsiedzku w ramach program KULTURA DOSTĘPNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 51 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 26 000 zł
  • Projekt Młodzi twórcy – młodym widzom w ramach programu WYDARZENIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 37 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 17 850 zł
  • Projekt Festiwal małych Prapremier – Wałbrzych 2017 w ramach programu KULTURA INTERWENCJE 2017, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury – 112 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 100 000 zł
  • Projekt Po-dzielmy się… warsztaty dla dzieci i seniorów w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 28 000 zł oraz Gminy Wałbrzych -10 200 zł