OFERTA

 

PROJEKTY 2018

 

  • Wałbrzyski „CZERWONY KATUREK” na 8. Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie (8th China Children’s Theatre Festival – Beijing 2018), dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 38 000 PLN.

 

  • Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy, dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 PLN.