I Festiwal małych Prapremier

Festiwal małych Prapremier to jedyny festiwal w Polsce prezentujący wyłącznie spektakle prapremierowe (dotychczas nieznanych tekstów bądź współczesnej dramaturgii) teatrów lalkowych, skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej. Głównym założeniem Festiwalu jest otwarcie się na młodego widza nie tylko poprzez prezentację najciekawszych spektakli i zainscenizowanych czytań nowej dramaturgii, ale także poprzez jego aktywizację na warsztatach z pedagogami teatru i dramaturgiem. Ważne w tej materii będą spotkania oraz dyskusje panelowe z udziałem twórców i publiczności, które mają przyczynić się do integracji środowisk teatralnych z widzami i pogłębić wiedzę odbiorców o współczesnych trendach w teatrze.

Chcemy przybliżyć mieszkańcom Wałbrzycha i okolic bieżący repertuar innych teatrów lalkowych w Polsce, do którego większość ma utrudniony dostęp.

II edycja Festiwalu odbędzie się w roku jubileuszu 70-lecia Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w dniach 13 – 18 września 2015 roku.

 

Zapraszamy!

Możliwość komentowania jest wyłączona.