AKTUALNOŚCI

INFRASTRUKTURA KULTURY 2017

Z dniem 15 października zakończyła się realizację zadania „Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia” w ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY 2017. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 160 000 zł oraz Gminy Wałbrzych – 98 100 zł.

Dzięki tej realizacji zostały wyeliminowane istniejące zawilgocenia (izolacja foyer), ubytki ciepła obniżające parametry użytkowe obiektu (pokrycie dachowe z dociepleniem), zastosowane energooszczędne oświetlenie sceny obniżające koszty eksploatacyjne, została poprawiona funkcjonalność i estetyka użytkowanych pomieszczeń (pracownie artystyczne) oraz bezpieczeństwo korzystania z zasilania energetycznego sceny (nowa, główna rozdzielnia elektryczna) oraz wzmocniona działalność Teatru wysokiej klasy specjalistycznym sprzętem oświetleniowo-nagłośnieniowym i multimedialnym. Zaistniałe zmiany i „energetyczne” oszczędności będą korzystnie wpływać na zakres, atrakcyjność i dostępność oferty Teatru.Możliwość komentowania jest wyłączona.