AKTUALNOŚCI

KONKURS PLASTYCZNY

Gdzie jesteś Mikołaju!?
Dzień św. Mikołaja już tuż, tuż dlatego zachęcamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w naszym konkursie. Uruchomcie wyobraźnię i pokażcie nam gdzie mieszka Mikołaj, jak wygląda ta odległa kraina, w której spędza cały rok. Może to jest gdzieś za siedmioma górami i siedmioma lasami, a może bliżej, gdzieś za rogiem…? 

Na zwycięzców konkursu czekają zaproszenia na spektakle z repertuaru naszego Teatru.


REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4 – 8 lat
3. Wielkość pracy nie powinna przekraczać rozmiaru kartki A4
4. Technika wykonania pracy jest dowolna (akwarele, plakatówki, pastele, flamastry, ołówek, węgiel, kredki, wycinanki, wyklejanki, itp.)
5. Jedno dziecko może przygotować maksymalnie jedną pracę
6. W konkursie wezmą udział tylko prace wykonane samodzielne
7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 4 – 5 lat i 6 – 8 lat
8. Opis pracy powinien zawierać: imię, nazwisko, wiek dziecka, adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego dziecka. W przypadku zgłoszenia grupowego (przedszkole lub szkoła) praca, oprócz imienia, nazwiska i wieku dziecka powinna zawierać nazwę placówki oraz kontakt e-mail do nauczyciela zgłaszającego prace
9. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie dot. udziału dziecka w konkursie>>> do pobrania ze strony Teatru
10. Termin składania prac upływa 5 grudnia 2021 r.
11. Prace (foto lub skan) prosimy przysyłać na adres: k.sobolewska@teatrlalek.walbrzych.pl
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz fb Teatru 6 grudnia 2021r.
13. Nadesłanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac na stronie fb Teatru.

Oświadczenie zgoda na udział w konkursie gdzie jesteś mikołaju <<– clickMożliwość komentowania jest wyłączona.