Międzynarodowy Dzień Teatru

Orędzie Międzynarodowe ITI, 27 marca 2019

Carlos CELDRÁN

przekład z języka hiszpańskiego: Urszula Aszyk

treść orędzia