O TEATRZE

TEATR LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu to najstarszy teatr na Dolnym Śląsku i jeden z najstarszych teatrów lalkowych w Polsce. Założyli go Melania i Tadeusz Karwatowie w 1945 roku. Siedziba Teatru mieści się w sali przedwojennego kina hotelowego Kaiserhof, zaadaptowanej wraz z budynkiem administracyjnym w 1950 roku. W latach 2004–2017 nastąpiła gruntowna modernizacja infrastruktury, zarówno siedziby, jak i wyposażenia, co bardzo korzystnie wpłynęło na wizerunek i jakość oferty Teatru. W 2011 roku Teatr uruchomił Małą Scenę z „widownią na poduszkach” dla najmłodszych widzów i przystosował ją do prowadzenia różnych form edukacji teatralnej.

Teatr przez wiele lat dążył do tego, by stworzyć miejsce bogate artystycznie, rozpoznawalne i cenione ze względu na tradycję oraz nowatorskie poszukiwania. Zawsze otwarty na widza, proponuje nienachalny dydaktyzm, wspólnie z różnymi instytucjami realizuje różnorodne projekty, podejmuje niekonwencjonalne działania artystyczne o charakterze społeczno-edukacyjnym. Nieprzerwanie prezentuje swoje spektakle nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami (m.in. w Austrii, Chinach, Czarnogórze, Rumunii, Serbii, Turcji), docierając tym samym do coraz szerszej publiczności. Gości w wielu teatrach i centrach kultury, bierze udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach, zdobywając liczne nagrody.

U podstaw repertuarowych Teatru stoi wielka literatura, od najwybitniejszych dzieł klasyki po dramaturgię współczesną. Teatr stara się kształtować wrażliwość artystyczną widzów (od dzieci po dorosłych) oraz ich potrzebę obcowania ze sztuką, pokazywać im teatr nowy, poszukujący i eksperymentujący. Nierzadko korzysta z różnych konwencji teatralnych czy filmowych. Dominantą artystyczną jest swoboda w podejściu do materii teatru, działanie zarówno w obrębie formy (lalki, maski, przedmioty, fragmenty scenografii i ciała), jak i w żywym planie.

Teatr od zawsze skupiał wokół siebie wybitnych artystów. Często do realizacji poszczególnych projektów angażuje też młodych twórców, daje szansę debiutantom. Owocną praktyką okazało się również zapraszanie reżyserów i scenografów z zagranicy. Można by powiedzieć, że Czesi i Słowacy niemal zadomowili się w wałbrzyskich Lalkach.

Teatr został uhonorowany różnymi nagrodami, spośród których warto wyróżnić Dolnośląską Nagrodę Kulturalną „Silesia” za szczególny wkład w rozwój dolnośląskiej kultury w 2012 roku, Dolnośląski Klucz Sukcesu za rok 2013 w kategorii „Najlepsza instytucja kultury lub inicjatywa kulturalna” oraz Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2015).

Od 2013 roku Teatr jest organizatorem ogólnopolskiego Festiwalu małych Prapremier – jedynego na teatralnej mapie Polski festiwalu, prezentującego wyłącznie prapremierowe spektakle teatrów dla dzieci i młodzieży, który ma charakter konkursu i odbywa się co dwa lata.