O TEATRZE

PRACOWNICY

 

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Zbigniew Prażmowski

 

 Główna Księgowa

Urszula Ciesielska

 

Główny specjalista

Irena Gardzielewska

 

Kierownik literacki

 Marlena Jasińska-Denst

 

Biuro Promocji i Edukacji

Karolina Sobolewska

 

Specjalista ds. kadr i sekretariatu

Sylwia Raźna-Mazur

 

Biuro Obsługi Widza

Koordynator pracy artystycznej

Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz

 

Organizator widowni

Ewa Jama-Domagała

 

Kasa biletowa:

Oliwia Szołtaniak

 

Księgowość

Zastępca głównej księgowej

 Małgorzata Rek

   

Administracja

Kierownik administracyjno-gospodarczy

Edyta Barecka

 

Kierowca

Ryszard Jagielnicki

 

Ochrona mienia

Mirosław Zwierz

 

Zespół artystyczny w sezonie 2019/2020

Anna Jezierska, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska, Karolina Bartkowiak

 

Aktorzy współpracujący z Teatrem

Katarzyna Kłaczek, Jerzy Gronowski, Patrycja Rojecka

 

Zespół Technicznej Obsługi Sceny

 

Garderobiana

Halina Przybyłek

 

Operatorzy świateł i dźwięku

Janusz Łobos, Paweł Kociubski, Mariusz Szymczak, Leszek Jasiak

 

 Montażyści/Inspicjenci

Ryszard Kowal, Edward Studziński

    

Pracownia artystyczna

Kierownik pracowni

Urszula Maciejewska

 

Rzemieślnicy teatralni

Jadwiga Biskowska, Beata Denga, Małgorzata Ożóg,

Ireneusz Marciniak, Mieczysław Sobecki

  

Służby asystencyjne

Ryszard Górecki, Olga Lignarska

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Janusz Malinowski

 

Administrator systemów informatycznych

Maciej Cisek 

 

Inspektor ppoż.: Lech Palewski

Inspektor BHP:   Stefan Ławniczak