O TEATRZE

PRACOWNICY

 

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny

Zbigniew Prażmowski

 

 Główna Księgowa

Urszula Ciesielska

 

Główny specjalista

Irena Gardzielewska

 

Biuro Promocji i Edukacji

Kierownik literacki

 Marlena Jasińska-Denst

 

Specjalista ds. promocji i edukacji

Karolina Sobolewska

 

Specjalista ds. kadr i sekretariatu

Sylwia Raźna-Mazur

 

Biuro Obsługi Widza

Koordynator pracy artystycznej

Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz

 

Organizator widowni

Ewa Jama-Domagała

 

Kasa biletowa:

Oliwia Szołtaniak

 

 Księgowość

Zastępca głównej księgowej

 Małgorzata Rek

   

Administracja

Kierownik administracyjno-gospodarczy

Edyta Barecka

 

Kierowca:

Ryszard Jagielnicki

 

Ochrona mienia:

Mirosław Zwierz

 

Zespół artystyczny w sezonie 2019/2020

Anna Jezierska, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska, Karolina Bartkowiak

 

Aktorzy współpracujący z Teatrem:

Olga Paprocka – Paszczyk, Katarzyna Kłaczek, Jerzy Gronowski, Patrycja Rojecka

 

Zespół Technicznej Obsługi Sceny:

 

Garderobiana

Halina Przybyłek

 

Operatorzy świateł i dźwięku

Janusz Łobos, Paweł Kociubski, Mariusz Szymczak, Leszek Jasiak

 

 Montażyści/Inspicjenci:

Ryszard Kowal, Edward Studziński

    

Pracownia artystyczna

Kierownik pracowni

Urszula Maciejewska

 

Rzemieślnicy teatralni

Jadwiga Biskowska, Beata Denga, Małgorzata Ożóg, Ireneusz Marciniak, Mieczysław Sobecki

  

Służby asystencyjne:

Ryszard Górecki, Olga Lignarska

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Janusz Malinowski

 

Administrator systemów informatycznych

Maciej Cisek 

 

Inspektor ppoż.: Lech Palewski

Inspektor BHP:   Stefan Ławniczak