O TEATRZE

PRACOWNICY

 

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny:

Zbigniew Prażmowski

 

 

Specjalista ds. obsługi i marketingu:

Irena Gardzielewska

 

Specjalista ds.kadr i sekretariatu

Sylwia Raźna-Mazur

 

Kierownik literacki:

 Marlena Jasińska-Denst

 

 

Biuro Promocji i Edukacji

Karolina Sobolewska

  

 

Biuro Obsługi Widza:

Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz, Ewa Jama-Domagała, Olga Lignarska

   

 

Księgowość:

Urszula Ciesielska, Małgorzata Rek

   

Administracja:

Edyta Barecka

 

Kasa:

Oliwia Szołtaniak

 

Zespół artystyczny w sezonie 2018/2019:

Anna Jezierska, Kamil Król, Paweł Kuźma, Seweryn Mrożkiewicz, Filip Niżyński, Bożena Oleszkiewicz, Paweł Pawlik, Urszula Raczkowska, Patrycja Rojecka

 

Aktorzy współpracujący z Teatrem:

Olga Paprocka-Paszczyk, Katarzyna Kłaczek, Jerzy Gronowski

 

Zespół techniczny:

 

Garderobiana:

Halina Przybyłek

 

 

Elektroakustycy:

Janusz Łobos, Oskar Orłowski, Rafał Szarzała, Mariusz Szymczak, Paweł Kociubski

 

     

Maszyniści:

Ryszard Kowal, Edward Studziński

    

Pracownie artystyczne pod kierownictwem Urszuli Maciejewskiej:

Jadwiga Biskowska, Beata Denga, Małgorzata Ożóg, Ireneusz Marciniak, Mieczysław Sobecki

 

Kierowca:

Krzysztof Nitecki

 

 

Służby asystencyjne:  

Ryszard Górecki, Monika Jania

 

Informatyk:

Maciej Cisek