OFERTA

 

DLA SPONSORÓW

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zaprasza do współpracy, przedkładając propozycję włączenia realizacji artystycznych Teatru w programy sponsorskie i kampanie reklamowe.

 Poprzez związki z Teatrem, instytucją znaną i budzącą społeczne zaufanie, o szerokim zasięgu oddziaływania w siedzibie i objeździe istnieje możliwość:

 – tworzenia atrakcyjnego wizerunku Sponsora, jego marki jako poważnej i ekskluzywnej oraz kojarzenia Go z takimi przymiotami, jak: elitarny, zamożny, prestiżowy;

– kreowania w świadomości widzów Teatru (zarówno dzieci, jak i ich opiekunów, których średnioroczna liczba w ostatnich latach wynosi 40 tys.) pozytywnych konotacji ze Sponsorem;

– inwestowania w kształtowanie osobowości dziecka, jego wrażliwości i świadomości moralnej (poprzez odpowiedni dobór repertuaru scenicznego), które profitują w dorosłym życiu we wszystkich późniejszych sferach działań: zawodowej, ekonomicznej,społecznej;

– zaintrygowania środowiska niekonwencjonalnym działaniem sponsorskim i objęcia mecenatem sezonu artystycznego, produkcji teatralnych lub form edukacji teatralnej dzieci i młodzieży jednej z najstarszych instytucji artystycznych Dolnego Śląska o ponad 70-letnim dorobku;

– utrwalenia wkładu Sponsora w dzieło tworzenia i upowszechniania sztuki Teatru na drukach reklamowych (plakaty, programy, bilety wstępu, repertuary, billboardy), stronie internetowej oraz w innych prowadzonych formach public relations, przyczyniając się do wzrostu popularności Sponsora.

kontakt z Teatrem:

Irena Gardzielewska tel. 533 300 422 lub 74 666 73 44 e-mail: i.gardzielewska@teatrlalek.walbrzych.pl