OFERTA

 

PROJEKTY 2018

 

  • Wałbrzyski „Czerwony Kapturek” na 8. Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie (8th China Children’s Theatre Festival – Beijing 2018), dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 38 000 PLN w ramach programu: Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa.
  • Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 30 000 PLN w ramach programu: Promocja kultury polskiej za granicą 2018 – Promesa.