OFERTA

 

PROJEKTY 2018

 

  • Wałbrzyski „CZERWONY KAPTUREK” na 8. Festiwalu Teatrów dla Dzieci w Pekinie (8th China Children’s Theatre Festival – Beijing 2018), dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 38 000 PLN w ramach programu: Promocja kultury polskiej za granicą.

 

  • Prezentacja spektaklu wałbrzyskiego Teatru Lalki i Aktora na Bałkanach (Montenegro) w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Podgoricy, dofinansowany środkami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 30 000 PLN w ramach programu: Promocja kultury polskiej za granicą.

 

  • „Teatr pełen dziecięcych emocji”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 97 500 zł w ramach programu: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży.

 

  • „Bolko Świdnicki: mały-wielki książę”, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury kwotą 51 000 zł w ramach programu: Kultura – Interwencje 2018.

 

  • „Bliskie spotkania… ze sztuką teatru”, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury kwotą 20 000 zł w ramach programu Kultura dostępna 2018.