OFERTA

WYNAJEM SALI TEATRALNEJ

 

Jeżeli chcą Państwo zorganizować koncert, spotkanie pracownicze, sympozjum, szkolenie lub wykład zachęcamy do wynajęcia jednej z naszych scen teatralnych.

 

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu dysponuje:

Dużą Sceną/ 160 miejsc/ wraz z foyer Teatru

Małą Scenę/ 45 miejsc

 

Oferujemy także:

sprzęt nagło­śnie­niowy

oświe­tle­niowy

audio­wi­zualny 

 

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Biuro Obsługi Widza pod numerem telefonu: 74 666 73 40