OGŁOSZENIE

Wałbrzych: Remont elewacji z termoizolacją zespołu budynków Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu


Numer ogłoszenia: 263130 – 2013;

data zamieszczenia: 05.07.2013

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

(więcej…)