AKTUALNOŚCI

Paweł Kuźma nagrodzony!

Rada Miejska Wałbrzycha postanowiła nagrodzić naszego aktora – Pawła Kuźmę w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2019 rok.

RADNI UZASADNILI SWÓJ WYBÓR:

„(Dotychczasowe) nagrody i wyróżnienia dla aktora – wałbrzyszanina, skutecznie promują dorobek artystyczny Teatru, jak i sprzyjają promocji miasta jako prężnego ośrodka kulturotwórczego na mapie kulturalnej naszego kraju, dlatego przyznanie nagrody Rady Miejskiej Wałbrzycha za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2019 Pawłowi Kuźmie jest doskonałym uhonorowaniem jego dotychczasowych osiągnięć”.

Serdecznie gratulujemy!Możliwość komentowania jest wyłączona.