IV Festiwal Małych Prapremier


 
SIECIOWANIE / LINK-IN / PAJĘCZYNA

wiek | 6-8 lat

Warsztaty konstruowania i budowania to tworzenie instalacji przy użyciu różnego rodzaju materiałów – tkanin, drewna, papieru. Instalacja powstanie na bazie opowieści, która nawiązywać będzie do wielu ważnych przeżyć z życia uczestników warsztatów. Działanie jest próbą wizualizacji podróży, która toczy się na styku dwóch światów – realnego i wirtualnego. Zapraszamy do zabawy przeplatania się obiektów, motywów i znaczeń.

prowadzenie | Jakub Drzastwa, pedagog teatru
 


 

W TO MI GRAJ!

wiek | 13+

Warsztaty dramaturgiczno-animacyjne, podczas których uczestnicy poznają sposoby budowania scen dialogowych, a także podstawowe techniki animowania lalką. Wspólnie z prowadzącym rozważą teatralne zagadnienia, jak: konflikt dramaturgiczny, język, charakter postaci, konstrukcja dialogu, dynamika sceny. Powstałe podczas warsztatów scenki dialogowe ożyją w działaniu. Każdy z uczestników będzie miał możliwość zaprezentowania się na scenie – odegrania napisanej przez siebie miniatury z pomocą profesjonalnego aktora i wykorzystaniem lalek teatralnych.

prowadzenie | Malina Prześluga, dramatopisarka | Kamil Król, aktor-lalkarz

 


 

I KROPKA

wiek | dzieci 4-6 lat i opiekunowie

Warsztaty ruchowo-taneczne na temat przestrzeni osobistej i ogólnej w tańcu współczesnym, wzmacniające więzi dzieci i bliskich im dorosłych. Przygoda rozpocznie się od jednej kropki na podłodze. Dokąd zaprowadzić może nas rząd kropek? I co one mają wspólnego z tańcem? A co się stanie, gdy kropka spotka kreskę? To będzie zabawa z Creative Dance! 

prowadzenie | Monika Kiwak, tancerka

 


 
PSTRYK

wiek | 7-10 lat

Warsztaty na temat świadomości ciała, ruchu z kształtu do kształtu i dynamiki ciała w bezruchu. Jak zmienia się interpretacja kształtu ciała w kontekście kształtów innych ciał? Jakie powstają wtedy historie? Jak zmienia się ta historia wraz ze zmianą miejsca w przestrzeni? Ruch uczestników tworzony jest przy pomocy świateł scenicznych.

prowadzenie | Monika Kiwak, tancerka

 


 

FAST FOOD STANISŁAWSKI

wiek | młodzież 15+ oraz aktorzy

Warsztaty improwizacji teatralnej (IMPROV) to zapoznanie uczestników ze zbiorem ćwiczeń i zadań, dzięki którym aktor czuje się swobodnie i odważnie na scenie, szybko reaguje na pojawiające się trudności czy zmiany. Warsztaty uczą zrozumienia i tworzenia struktury dramatycznej widowiska, kształtują osobowość, rozwijają wyobraźnię, pobudzają do kreatywnego myślenia, uważnego słuchania, integrują grupę, ucząc przy tym współpracy i wytrwałości. Podczas warsztatów zajmiemy się improwizacją praktyczną oraz sceniczną.

prowadzenie | Przemysław Buksiński, aktor i performer

 


 

WARSZTATY RYSOWANIA PO CIEMKU

wiek | 4-7 lat

To zaproszenie do oswajania dziecka z ciemnością i rozpoznawania magii światła i kolorów. Wszystko dzieje się przy zgaszonym świetle, tylko w świetle lamp UV. W wyniku zainicjowanej na początku spotkania rozmowy na temat ciemności, uczestnicy stworzą na uprzednio przygotowanych ścianach rysunki wypełnione kolorami mazaków fluorescencyjnych.

prowadzenie | Martyna Štěpán-Dworakowska, scenografka

 

 


 

KOLORY

wiek | dzieci 3-5 lat i opiekunowie

Jak wysoko może skakać żółta kulka? Dlaczego czasem pomarańczowy smark pulta w brzuchu? Gdzie można się schować, kiedy czerwona burza nadciąga nad głowę? Dlaczego czasem fioletowe krople kapią z oczu? Kiedy można odetchnąć niebieskim powietrzem? Jak można wyhodować zielone drzewo?

Podczas warsztatu twórczo-sensorycznego dzieci i ich opiekunowie otrzymają specjalne zadania, żeby razem odpowiedzieć na te pytania oraz stworzyć obraz człowieka. To okazja do wprowadzenia dzieci przez twórczą i sensoryczną zabawę w temat kolorów/ uczuć, które przecież mieszkają w każdym człowieku (małym i dużym), lecz czasami trudno je nazwać i trudno o nich opowiadać.

prowadzenie | Bartosz Kurowski, reżyser i pedagog teatru
 


 

NA WSZYSTKIE WARSZTATY WSTĘP JEST WOLNY. Z POWODU OGRANICZONEJ ILOŚCI MIEJSC OBOWIĄZUJĄ WEJŚCIÓWKI DOSTĘPNE w Biurze Obsługi Widza TLiA od poniedziałku
do piątku w godz. 9:00 – 15:00 lub w Kasie Biletowej, która czynna jest we wtorki, czwartki
i piątki od 8:30 do 11:30.