V Festiwal Małych Prapremier

BIURO FmP

 

Dyrektor Festiwalu_ Zbigniew Prażmowski

Koordynatorka Festiwalu_ Karolina Sobolewska

Zespół organizacyjny_ Małgorzata Ciesielska-Mrożkiewicz, Ewa Jama-Domagała

Technika i obsługa sceny_ Edward Studziński, Paweł Kociubski, Leszek Jasiak, Mariusz Szymczak, Ryszard Kowal

 

K O N T A K T

sprawy organizacyjne

tel.: 533 300 423

e-mail: maleprapremiery@teatrlalek.walbrzych.pl

 

sprawy techniczne

tel.:  570 956 826