AKTUALNOŚCI

PRACA W TEATRZE

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na 

stanowisku kasjera

 

[1/2 etat] lub [umowa zlecenie]

 

Do zadań pracownika na tym stanowisku będzie należało:

 • sprzedaż biletów wstępu w kasie biletowej i przyjmowanie zwrotów
 • przyjmowanie rezerwacji telefonicznych
 • obsługa internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów
 • obsługa kasy fiskalnej i terminala kart płatniczych
 • rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczającej sprzedaż
 • terminowe wpłacanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży do kasy głównej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie o specjalności lub z doświadczeniem, umożliwiającym wykonywanie zadań
  na tym stanowisku
 • umiejętność sprawnego posługiwania się komputerem
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji

Pożądane  cechy i predyspozycje:

 • zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność.

 

Praca począwszy od 1 września 2021 roku, w systemie jednozmianowym,  zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w siedzibie Teatru, z uwzględnieniem funkcjonowania kasy biletowej w dni wolne od pracy [niedziele, sporadycznie w soboty].

 

Oferty pracy  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 27.08.2021 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

Oświadczenia:

 1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr do końca roku kalendarzowego (* proszę skreślić niewłaściwe).

 
Klauzula informacyjnaMożliwość komentowania jest wyłączona.