AKTUALNOŚCI

projekt Ox und Esel/Wół i Osioł

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu będzie realizował projekt Ox und Esel/Wół i Osioł, wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (Gefördert aus Mitteln der Stiftung füdeutsch-polnische Zusammenarbeit) kwotą 20 000 złotych. Obejmuje on przygotowanie spektaklu teatralnego polsko-niemieckiego przez zawodowych artystów z Niemiec i Polski z pokazem premierowym oraz spotkaniami widzów z autorem sztuki Norbertem Eblem.

Ox und Esel/Wół i Osioł to bardzo popularny w Niemczech dramat, którego polskie tłumaczenie jest pierwszym tłumaczeniem tego autora i szóstym, po norweskim, portugalskim, francuskim, holenderskim i duńskim przekładem jego „żłóbkowej” opowieści.

Pokaz premierowy spektaklu odbędzie się w siedzibie Teatru 19 listopada 2011 roku, jako polska prapremiera, a głównie jako prezentacja możliwości i efektów współpracy artystycznej, organizacyjnej i finansowej partnerów: Theater des Lachens z Frankfurtu na Odrą i Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu przy wydatnym współudziale Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Warszawie oraz Stowarzyszenia Teatr Fabryka Formy we Wrocławiu. W sferze działań promocyjnych – przy zaangażowaniu Szkoły Języków Obcych Empik School w Wałbrzychu. Projekt objął honorowym patronatem Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu.Możliwość komentowania jest wyłączona.