AKTUALNOŚCI

Projekt „POLSKA 120”

Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie „Patriotyzm Jutra”, programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury. Teatr Lalki i Aktora otrzymał dofinansowanie w wysokości 57 000 zł na projekt „POLSKA 120”

W małym Walimiu w Górach Sowich (województwo dolnośląskie) doszło do niesamowitego odkrycia. Na strychu w starych walizkach znajdowało się pudełko z 120 kliszami fotograficznymi z okresu 1947-1952. Pasjonaci lokalnej historii zaopiekowali się znaleziskiem. Na czarno-białych zdjęciach ukazał się świat,którego już nie ma. Mieszkańcy, zabudowania, krajobrazy, po których nie pozostał żaden ślad. Autorem zdjęć okazał się nieżyjący już Filip Rozbicki, pierwszy powojenny osadnik Walimia i organista kościelny.

Projekt „POLSKA 120” będzie spektaklem muzycznym inspirowanym zdjęciami z tych starych 120 klisz. Artyści najpierw spotkają się z mieszkańcami Walimia, aby z nimi porozmawiać, przeprowadzić i utrwalić na cyfrowych nośnikach wywiady, określane w metodologii badań nad kulturą jako wywiady narracyjne/biograficzne. Na podstawie wybranych zdjęć i wspomnień powstanie spektakl muzyczny. Młody zespół artystyczny (w całości pochodzący z okolic Gór Sowich) napisze teksty i muzykę inspirowane zagubionymi w czasie kliszami. Utwory wykonają aktorzy Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu oraz zaproszeni do projektu muzycy. Spektakl ma mieć wartość świadectwa upamiętniającego realia życia codziennego mieszkańców powojennej gminy Walim i okolic, o których dziś już niewiele wiadomo. I tak „obrazy” zapisane (jeszcze) w pamięci mieszkańców i na 120 odnalezionych kliszach posłużą jako materiał źródłowy dla tego artystycznego studium przypadku” – pomysł i reżyseria Martyna Majewska.

 

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.