Projekt „POLSKA 120”

Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie “Patriotyzm Jutra”, programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury. Teatr Lalki i Aktora otrzymał dofinansowanie w wysokości 57 000 zł na projekt „POLSKA 120” (więcej…)