AKTUALNOŚCI

Remont w Teatrze

W Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu trwa remont elewacji zespołu budynków z dociepleniem ścian zewnętrznych. Polega on na wykonaniu od strony zewnętrznej warstwy izolacji termicznej z nową wyprawą tynkarską, w nowej kolorystyce, bez ingerencji w pozostałe elementy konstrukcyjne budynków.

Ponadto przewidziano także: naprawę pokrycia papowego (z dociepleniem styropapa); wymianę obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, tynków kominów i instalacji odgromowej; demontaż i ponowny montaż rynien i rur spustowych oraz montaż oświetlenia zewnętrznego.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury” kwotą 200.000 zł oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha kwotą 221.500 zł.Możliwość komentowania jest wyłączona.