LEKCJE TEATRALNE

OFERTA EDUKACJI TEATRALNEJ

Ważnym elementem działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu jest edukacja teatralna młodego widza pn. ZA KULISAMI, która obejmuje:

  • lekcje teatralne z aktorem lub teatrologiem
  • spotkania z twórcami spektakli podczas pokazów przedpremierowych
  • lektury nowej dramaturgii dla dzieci

Nasi widzowie mają okazję zobaczyć teatr od strony kulis, dowiedzieć się, jak powstaje przedstawienie teatralne, poznać język teatru, jego twórców oraz rodzaje lalek.

 

TEMATYKA LEKCJI TEATRALNYCH

Lekcja teatralna zazwyczaj połączona jest ze spektaklem. Tematyka zajęć jest różnorodna i dostosowana do grup wiekowych (starsze przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i średnich).

1. Z WIZYTĄ W TEATRZE – SEKRETY TEATRALNYCH KULIS:

Dzieci odkrywają teatr jako miejsce, włącznie z zasadami zachowania się w teatrze. Poznają, jak zbudowana jest scena i co się kryje za kulisami. Dowiadują się też, w jaki sposób powstaje spektakl i kto jest za to odpowiedzialny. Poznają słownictwo związane z teatrem.

grupa wiekowa: przedszkole i szkoła podstawowa

2. ABC AKTORA NA SCENIE, CZYLI WARSZTAT AKTORSKI:

Dzieci poznają całe spektrum możliwości warsztatowych aktora: werbalne środki wyrazu aktora oraz pozawerbalne: mimikę, gest i ruch sceniczny. Ćwiczą oddech, dykcję, głośne mówienie, próbują wcielić się w różne postacie.

grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia

3. LALKA I SEKRETY ANIMACJI:

Dzieci poznają różne rodzaje lalek teatralnych: kukłę, pacynkę, jawajkę, marionetkę. Pod okiem aktorów lalkarzy sami próbują trudnej sztuki animacji. Potrafią odpowiedzieć na pytanie, jakie jest miejsce teatru lalek we współczesnym teatrze.

Grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa

4. MASKA TEATRALNA I JEJ FUNKCJE:

Dzieci poznają historię maski teatralnej, jej różne rodzaje oraz funkcje, jakie pełni w teatrze. Poznają także zasady gry w masce, w tym specyfikę ruchu w masce.

grupa wiekowa: szkoła podstawowa

5. TEATR PRZEDMIOTU:

Dzieci poznają pracę z przedmiotem i rekwizytem na scenie. Wezmą także udział w konstruowaniu krótkich etiud z wykorzystaniem przedmiotów.

grupa wiekowa: szkoła podstawowa

6. TEATR WG JANA BRZECHWY I JULIANA TUWIMA:

Dzieci poprzez zabawę i ćwiczenia uczą się poprawnie wypowiadać słowa
na przykładach tekstów Brzechwy i Tuwima.

grupa wiekowa: przedszkole, szkoła podstawowa

7. TAJNIKI RECYTACJI:

Dzieci poznają podstawy dobrej recytacji, od interpretacji tekstu po zachowanie się na scenie podczas recytowania, zasady interpretowania wiersza i prozy na wybranych tekstach.

grupa wiekowa: szkoła podstawowa, szkoła średnia

8. ZNAK W TEATRZE:

Uczestnicy poznają specyfikę i funkcje poszczególnych znaków teatralnych: słowo, intonacja, mimika, gest, ruch sceniczny, charakteryzacja, fryzura, kostium, rekwizyt, dekoracja, oświetlenie, muzyka, efekt dźwiękowy.

grupa wiekowa: szkoła średnia

9. OD ANTYKU PO WSPÓŁCZESNOŚĆ:

Uczestnicy poznają historię konwencji teatralnych, począwszy od teatru antycznego przez średniowieczne misteria, teatr elżbietański, teatr romantyczny po Wielką Reformę Teatru i czasy współczesne (okres do wyboru).

Grupa wiekowa: VII - VIII klasy szkoły podstawowej, szkoła średnia

Czas trwania lekcji teatralnej – 45 minut

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Organizacji Widowni, tel. 74 666 73 40.