Wynajem

WYNAJEM SALI TEATRALNEJ

Jeżeli chcą Państwo zorganizować koncert, spotkanie pracownicze, sympozjum, szkolenie lub wykład zachęcamy do wynajęcia jednej z naszych scen teatralnych.

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu dysponuje:

  • Dużą Sceną/ 160 miejsc/ wraz z foyer Teatru
  • Małą Scenę/ 45 miejsc

Oferujemy także:

  • sprzęt nagło­śnie­niowy
  • oświe­tle­niowy
  • audio­wi­zualny

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Biuro Organizacji Widowni pod numerem telefonu: 74 666 73 40