AKTUALNOŚCI

Teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu szuka akustyka! 

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

stanowisko pracy: Elektroakustyk

[1 etat]

Teatr Lalki i aktora w Wałbrzychu szuka akustyka! 
Oferujemy

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z perspektywą dalszej współpracy

– wymiar czasu pracy: 1 etat, godziny pracy wg harmonogramu przedstawień i prób

 Obowiązki pracownika

– przygotowanie materiału dźwiękowego do prób i przedstawień (nagrania)

– przegrywanie, montaż materiałów dźwiękowych

– obsługa prób i przedstawień zarówno w siedzibie Teatru, jak i w terenie

– dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu

– prace techniczne związane z eksploatacją spektakli

– ścisła współpraca z ekipą techniczną

– obsługa urządzeń elektronicznych, oświetleniowych i nagłaśniających, wykonywanie instalacji oświetleniowych w rekwizytach i dekoracjach

– bieżące naprawy i konserwacje sprzętu elektroakustycznego
– bieżące naprawy i konserwacja infrastruktury elektrycznej teatru

Wymagania stawiane kandydatom

– uprawnienia: SEP do 1 KV,

– mile widziana znajomość języka angielskiego,

– znajomość tematyki oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, obsługi i ustawiania urządzeń nagłośnieniowych, podstawowa wiedza o tematyce multimediów, podłączania i obsługi projektorów, biegła obsługa komputera w środowisku Windows

– dyspozycyjność (praca w systemie zadaniowego czasu pracy, praca w weekendy, w terenie)

– umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej
– doświadczenie zawodowe: mile widziane

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko zgodnie z poniższymi oświadczeniami [podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 31.10.2019 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

Oświadczenia:

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
  2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.  
  3. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr przez okres najbliższych 9 miesięcy. (* proszę skreślić niewłaściwe)

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,  jest Teatr Lalki i Aktora z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Jana Brzechwy 16, tel. 74 666 73 42;
  2. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj. Imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (uprawnienia: SEP do 1 KV) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
  4. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy;
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  6. Mają Państwo prawo do:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)      prawo do usunięcia danych osobowych;

5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa);

  1. kontakt z inspektorem ochrony danych Teatru: tel. 74 666 73 42, iod@teatrlalek.walbrzych.pl.

 

 Możliwość komentowania jest wyłączona.