AKTUALNOŚCI

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu zatrudni pracownika

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na 

stanowisko: kierowca autobusu

[1 etat]

Wymagania:

 • Komunikatywność
 • Dbałość o powierzone mienie
 • Prawo jazdy kat. D+E
 • Ważne badania lekarskie oraz psychotechniczne
 • Ważna karta Kierowcy
 • Doświadczenie na stanowisku kierowcy (wymóg konieczny)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę na pełen etat
 • Zapewniamy samochód służbowy
 • Terminową płatność wynagrodzenia
 • Świadczenia socjalne
 • Dobrą atmosferę pracy

Zadania:

 • Dbanie o stan techniczny pojazdu (terminowe przeglądy techniczne),
 • Prowadzenie i realizowanie kart drogowych na bieżąco oraz dokonywanie wpisów do kart drogowych w sposób czytelny i zgodny ze stanem faktycznym z uwzględnieniem wszelkich jazd
 • Zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą
 • Podczas jazdy dbanie o bezpieczeństwo własne, pasażerów i rzeczy przewożonych
 • Przestrzeganie odpowiednich przerw w czasie jazdy
 • Kolportowanie materiałów promocyjnych i reklamowych teatru (plakatowanie, rozklejanie)
 • Wykonywanie bieżących zakupów zleconych przez przełożonego
 • Wykonywanie czynności technicznych oraz organizacyjnych związanych z realizacją przedstawień w terenie
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,

 

Oferty pracy z danymi kontaktowymi oraz  wyrażeniem zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko[podpisane własnoręcznie],  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 12 lutego 2019 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy na (nazwa stanowiska pracy)”.

 

uwaga!  Oferty składane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 Możliwość komentowania jest wyłączona.