AKTUALNOŚCI

TLiA zatrudni pracownika

Teatr Lalki i Aktora  w Wałbrzychu

zatrudni pracownika na

stanowisko pracy: Elektroakustyk (operator świateł i dźwięku)

[1 etat]

Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu szuka akustyka! 
Oferujemy

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na okres próbny z perspektywą dalszej współpracy

– wymiar czasu pracy: 1 etat, godziny pracy wg harmonogramu przedstawień i prób

 Obowiązki pracownika

– przygotowanie materiału dźwiękowego do prób i przedstawień (nagrania)

– przegrywanie, montaż materiałów dźwiękowych

– obsługa prób i przedstawień zarówno w siedzibie Teatru, jak i w terenie

– dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu

– prace techniczne związane z eksploatacją spektakli

– ścisła współpraca z ekipą techniczną

– obsługa urządzeń elektronicznych, oświetleniowych i nagłaśniających, wykonywanie instalacji oświetleniowych w rekwizytach i dekoracjach

– bieżące naprawy i konserwacje sprzętu elektroakustycznego
– bieżące naprawy i konserwacja infrastruktury elektrycznej teatru

Wymagania stawiane kandydatom

– uprawnienia: SEP do 1 KV,

– mile widziana znajomość języka angielskiego,

– znajomość tematyki oświetlenia i nagłośnienia scenicznego, obsługi i ustawiania urządzeń nagłośnieniowych, podstawowa wiedza o tematyce multimediów, podłączania i obsługi projektorów, biegła obsługa komputera w środowisku Windows

– dyspozycyjność (praca w systemie zadaniowego czasu pracy, praca w weekendy, w terenie)

– umiejętność pracy zespołowej oraz samodzielnej
– doświadczenie zawodowe: mile widziane

 

Oferty pracy  prosimy składać w sekretariacie Teatru przy ul. Jana Brzechwy 16  do dnia 27.08.2021 roku w zamkniętej kopercie z informacją:  „Oferta pracy (nazwa stanowiska pracy)”.

 

Oświadczenia:

  1. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Teatr do końca roku kalendarzowego (* proszę skreślić niewłaściwe).

 
Klauzula informacyjnaMożliwość komentowania jest wyłączona.