AKTUALNOŚCI

UWAGA KONKURS

#WOKÓŁPREMIERY

Jeżeli lubisz rysować lub malować, a Twoja wyobraźnia wywraca się do góry nogami, to TO wyzwanie jest dla Ciebie. W maju odbędzie się premiera spektaklu SZEWCZYK DRATEWKA i chcielibyśmy aby konkurs ten inspirowany był opowieścią właśnie o tym bohaterze. Sięgnijcie po tekst Janiny Porazińskiej (w dowolnej formie), poproście rodziców, dziadków lub kogoś bliskiego aby Wam przeczytał i zilustrujcie tę wspaniałą historię!

Na zwycięzców konkursu czekają zaproszenia na premierę spektaklu SZEWCZYK DRATEWKA w reżyserii Katarzyny Hory, która odbędzie się 22 maja 2021 na Dużej Scenie naszego Teatru.

REGULAMIN:

• konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat
• wielkość pracy nie powinna przekraczać rozmiaru kartki A4
• technika wykonania pracy jest dowolna. Możecie malować palcami, stopami, stemplami – gumka/ ziemniak/ itp., rysować kredkami ołówkowymi, pastelami lub świecowymi, wyklejać kolorowym papierem lub plasteliną. Praca może być `płaska` lub przestrzenna
• jedno dziecko może przygotować maksymalnie jedną pracę
• w konkursie wezmą udział tylko prace wykonane samodzielne
• opis pracy powinien zawierać: imię, nazwisko, wiek dziecka, adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego dziecka
• do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie dot. udziału dziecka w konkursie>>> do pobrania poniżej
• termin składania prac upływa 10 maja 2021 r.
• wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Teatru oraz FB 14 maja 2021 r.

Prace (foto lub skan) prosimy przysyłać na adres: k.sobolewska@teatrlalek.walbrzych.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac na stronie facebookowej Teatru.

OŚWIADCZENIE DO POBRANIAMożliwość komentowania jest wyłączona.