WYNIKI KONKURSU

Spośród 13 nadesłanych prac na Konkurs Literacki pn. „List miłosny do Leili lub Giaura” jury postanowiło przyznać:

I miejsce i nagrodę rzeczową: Szymonowi Mikołajowi Polakowi, uczniowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu, przeczytaj tutaj

II miejsce i nagrodę rzeczową: Kai Wiese, uczennicy Publicznego Gimnazjum nr 7 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu, przeczytaj tutaj

III miejsce i nagrodę rzeczową: Agacie Pocielej, uczennicy Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej, przeczytaj tutaj (więcej…)